Referenties

Gil is voor mij een topcoach pur sang! Ik ben zelf een ervaren coach en met de jaren erg selectief geworden in het kiezen van een mentor die me kan (mag) confronteren en challengen. Bij Gil viel mijn kritische ingesteldheid meteen weg. Ze combineert haarfijne empathie met tonnen ervaring en een groot analytisch vermogen, en ze legt zeer snel de vinger op jouw ontwikkelingsdomein. Wat ik enorm waardeer, is haar zachte kracht of krachtige zachtheid, steeds liefdevol confronterend en respectvol uitdagend, scherp maar nooit bruskerend. Gil schuwt de confrontatie niet en bracht me met zachte maar stevige hand, steeds (opnieuw) naar de punten of blinde vlekken waarin mijn ontwikkeling lag. Ik heb zeer veel met en door haar wijsheid mogen leren en koester deze inzichten vandaag nog steeds door ze toe te passen in mijn dagelijks leven en praktijk.

San Vangenechten
Founder Poppy - personal development


‘Gil heeft de gave haar scherpe en fijnzinnige analyse over te brengen op een zeer expressieve, positieve en verteerbare manier. Je voelt als het ware onmiddellijk wat ze bedoelt, wat maakt dat het nazindert en blijft hangen.

Joost Callens
CEO Durabrik


Gil’s speech over mannen en kwetsbaarheid raakte mij diep. De krachtige en tegelijk kwetsbare manier waarop ze daar stond en durfde te zeggen dat “het niet goed gaat met de man”, vond ik ontzettend moedig. Haar authentieke en onderbouwde verhaal maakte het stil in de zaal en in ons hoofd. Een diepe snaar werd daar geraakt.

Karen Kelchtermans
keynote speaker en auteur


Je zei het niet, je deed het niet, je was het gewoon. De oefeningen maakten de beleving volledig. Je hebt me echt geraakt.

Bart Lemey
Ondernemerscoach - Coördinator bij Starterslabo West Vlaanderen


Gil is zo in het moment dat iedereen aan haar lippen hangt, zelfs als ze niet spreekt

Kristin Verellen
Founder We have the Choice & Organisation coach Peel the Onion


An eye-opening experience, which makes it crystal clear that the tric of an excellent speaker is to be himself

Kurt Peleman
CEO at the European Venture Philanthrophy Association (Evpa)


Gil is een vrouw die inspireert. Ze luistert op een diepe manier, en hoort ook wat er niet gezegd wordt. Ze leerde me hoe ik mijn mannelijke én vrouwelijke kwaliteiten op een gebalanceerde manier kan inzetten, afhankelijk van de situatie. Haar aanpak is no nonsens en challenging, en tegelijk met veel zachtheid en warmte. Vanaf het eerste moment voelde ik me in goede, veilige handen.

Eliane Clément
Founder HR-Boutique


Inspiring, energetic, helpful, personal and very valuable. ‘Gil is a fantastic coach – while making it a teamworkshop she also focuses on to individuals – she creates a very open, positive, valuable atmosphere. Would love to learn more with Gil.

Cristina Umani
Marketing Development Director at the European Venture Philantrophy Association (Evpa)


Vanuit een diepe bezieling danst ze gracieus met me mee. Ze geeft me volledig het gevoel dat ik de dans kan en mag leiden. Als een mentor corrigeert ze zacht en voelt verder wat er in het moment nodig is. Haar taal is helder, haar vragen direct. Tegelijk spreekt ze me aan met een tweede stem, die een nog diepere laag in mij aanwakkert. Het is de taal van een dieper weten, een dieper voelen, die mijn mannelijke en vrouwelijke energie mooi in evenwicht brengt. Het geeft me de kracht om de dans eindelijk aan te durven met de persoon die ik het meest vreesde, mezelf.

Tijs Van Langenhove
CEO Horeca Junkies


Gil legde feilloos oude, vastgeroeste patronen bloot en gaf me handvatten om die te doorbreken. Ze leerde me ook wat échte zelfzorg is en hoe krachtige kwetsbaarheid leidt tot diepe verbinding en openheid. Zoveel mooie geschenken, zoveel dankbaarheid en zo benieuwd naar het vervolg!

Joke Van Der Zypen
Manager Thermae.com


Door het creëren van een veilige omgeving, door de interactieve en enthousiaste manier van lesgeven en door sterk in te spelen op de leefwereld van de studenten, stimuleert Gil de studenten om hun communicatieve mogelijkheden en grenzen te verkennen. De gedetailleerde individuele feedback die zij hierbij meegeeft aan de studenten, versterkt dit leertraject. Gil belichaamt wat ze aanleert.

Ann Van Loey
Hoofddocent aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, KU Leuven, Coördinator opleidingsmodule "Presentatievaardigheden"


An inspiring journey led by an experienced trainer. Gil created a safe environment, meant to let you experience an out-of comfort-zone situation

Christine Castille
Community and Communication Director at the European Venture Philanthrophy Association (Evpa)


Gil bekijkt aangeboden vragen professioneel kritisch. Vanuit een nieuwsgierige insteek verkent ze goed de context. Eens aan de slag luistert ze vol interesse en werkt op een empathische manier naar een resultaat toe.

Tom Dijckmans
Beleidsmedewerker Human resources aan de Karel de Grote- Hogeschool


The training was both helpful in developing speaking skills as in giving us insights into the personalities of the other team members. That’s why Gil’s course is at the same time a powerful team building exercise.

Dr Lisa Hehenberger
Research and Policy Director at the European Venture Philanthrophy Association (Evpa)


Er wordt bij iedere sessie enorm ingespeeld op recente ervaringen waardoor de aangeleverde tips/oplossingen ook onmiddellijk kunnen worden gebruikt. Er is geen vaste agenda waardoor er bij ieder punt zo lang als nodig wordt stil gestaan. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de zaken waar ik het meest tegen aanloop meteen worden aangepakt, en bij ieder volgende sessie worden bijgestuurd. Ik voel me nu een stuk beter dan bij aanvang van het traject.

Stefaan Breda
Regional service manager, Motrac Handling and Cleaning


‘Spreken met Impact’ was een bijzonder leerrijke ervaring. Het gebeurt zeer weinig dat je op zo'n korte tijd zoveel leert. Ook het groepsgevoel werd versterkt daar je elkaar op een nieuwe manier leert kennen. Het gebruik van de videocamera is ook echt een zegen omdat je jouw prestatie achteraf zelf kan beoordelen. Hierdoor kan je de gekregen feedback ook koppelen aan je vorige prestatie en leer je een pak meer.

Yannick Vervoort
student KUL, bio-ingenieurswetenschappen


Ik heb Gil meermaals in groepen "live" aan het werk gezien. Zij stimuleert en activeert mensen om in beweging te komen.  Ze coacht medewerkers in organisaties bij het ontdekken van hun kracht en mogelijkheden, in een richting die voor hen mogelijk is.

Beli De Meyer
Zelfstandig consultant-trainer


Boeiende, intensieve onderdompeling op een zachte en veilige manier aangebracht. Een oprechte uitnodiging zonder druk.

Katrien Boon


Very useful training. A great way of challenging yourself on a professional and personal point of view. Learnings and tips that you will keep with you forever.

Elena Balestra
Community manager at the European Venture Philanthropy Association (Evpa)


Tijdens de workshop communicatievaardigheden creëerde Gil een heel open en vertrouwelijke sfeer. Deze stimuleert om volledig jezelf te zijn en open te staan voor nieuwe dingen, waardoor je bereid bent om je eigen grenzen te verleggen. Door haar persoonlijke en dynamische aanpak haalt ze het beste uit elk individu naar boven. Het was een zeer fijne en leerrijke ervaring.

Niels Bessemans
student KUL, bio-ingenieurswetenschappen


Zeer nuttige en aangename training in spreken voor publiek. Gil leert je je sterke eigenschappen in de verf te zetten en je minder sterke punten om te buigen tot iets positiefs. Ik leerde een andere dimensie van communicatie kennen, waardoor ik voortaan veel zelfzekerder en overtuigender voor een publiek sta.

Saartje Boutsen
Public and private policy development bij Vredeseilanden


To me, Gil is a top coach par excellence! I myself am an experienced coach and over the years I have become very selective in choosing a mentor who can (may) confront and challenge me. With Gil, my critical mindset immediately fell away. She combines her fine empathy with tons of experience and great analytical skills, and she very quickly puts her finger on your development area. What I appreciate enormously is her gentle strength or powerful gentleness, always lovingly confronting and respectfully challenging, sharp but never brusque. Gil does not shy away from confrontation and with a gentle but firm hand, repeatedly brought me to the points or blind spots where my development lay. I was able to learn a lot with and through her wisdom and still cherish these insights today by applying them in my daily life and practice.

San Vangenechten
Founder Poppy - personal development


Gil is so 'in the moment' that everyone is hanging on her every word, even when she is not speaking

Kristin Verellen
Founder We have the Choice & Organisation coach Peel the Onion


Gil reviews offered questions professionally with a critical eye. From a curious perspective, she explores the context well. Once started, she listens with interest and works empathically towards a result.

Tom Dijckmans
Policy officer of Human resources at Karel de Grote-Hogeschool


There is a tremendous response to recent experiences at each session so the tips/solutions provided can also be used immediately. There is no fixed agenda so each point is dwelled on for as long as necessary. This way of working ensures that the issues I encounter most are addressed immediately, and adjusted at each subsequent session. I feel a lot better now than I did at the beginning of the program.

Stefaan Breda
Regional service manager, Motrac Handling and Cleaning


Gil unerringly exposed old, ingrained patterns and gave me tools to break them. She also taught me what real self-care is and how powerful vulnerability leads to deep connection and openness. So many beautiful gifts, so much gratitude and I am so looking forward to the sequel!

Joke Van Der Zypen
Manager Thermae.com