Bio

gil.jpg

Het leven doet me geregeld een nieuwe weg inslaan. Terugkijkend is het echter overduidelijk dat de ene beweging niet anders kon dan precies op die manier in de andere over te gaan.

In 1994 studeerde ik af aan de KULeuven als licentiate in de Germaanse Talen. Die studie bracht me een grote liefde voor taal, filosofie en literatuur. Drie jaar later behaalde ik een meestertitel in de Dramatische Kunsten aan de Toneelacademie van Maastricht, en werd professioneel theaterregisseur. Het theater leerde me over moed, kwetsbaarheid en overgave aan het moment. De flow en verbondenheid die ontstaat tijdens een gezamenlijk creatieproces, toonde me hoe diepgaande transformatie mogelijk is als vertrouwen en veiligheid de basis van samenwerking vormen. Hieruit groeide het verlangen om daar op bredere schaal met individuen en groepen verder mee aan de slag te gaan.

In 2004 studeerde ik in Antwerpen als vrije student in de Psychologie en vulde die studie aan met een 4-jarige opleiding ‘Integrale Psychologie’ te Mechelen. Toen ik in 2006 afzwaaide als psychotherapeute was ook een persoonlijke transformatie op gang gebracht. Ik startte mijn eigen praktijk.
Naast cognitieve therapie en coaching, verdiepte ik me in creatieve en ervaringsgerichte methodieken. Het ‘spreken vanuit het hoofd’ werd aangevuld met lichaamsbewustzijn en gewaarwording. Ik volgde o.a. opleiding in systemisch opstellingenwerk (Johannes Schmidt), Voice-Dialogue (Marijke Leys), Creatieve Interactie (Educatieve Academie), mindfulness en meditatie (Wil Wauters).
Ondertussen ging ik aan de slag als communicatie- en sprekerscoach in bedrijven en organisaties. Ik ontwikkelde opleidingen rond respectvol feedback geven en authentiek leiding geven. In 2013 wordt hieruit Echte Leiders Dansen geboren, een coachingspraktijk voor verbindende communicatie en transformationeel leiderschap.

In 2016 wordt opnieuw een dimensie toegevoegd: Tamara Lenaerts vraagt me om met een aantal andere vrouwen te onderzoeken hoe we in bedrijven en organisaties feminiene waarden (zoals verbinden, vertragen en lange-temijndenken) in balans kunnen brengen met masculiene kwaliteiten (zoals daadkracht, actiegerichtheid en efficiëntie). Het is de basis voor een tweede ‘zuster’onderneming She&Company. She&Company wil bijdragen aan een gezondere M/V balans in de samenleving.
Lees ook op www.she-and-company.be

uitgebreide cv

 

 

 

 

Getuigenis

Tijdens de workshop communicatievaardigheden creëerde Gil een heel open en vertrouwelijke sfeer. Deze stimuleert om volledig jezelf te zijn en open te staan voor nieuwe dingen, waardoor je bereid bent om je eigen grenzen te verleggen. Door haar persoonlijke en dynamische aanpak haalt ze het beste uit elk individu naar boven. Het was een zeer fijne en leerrijke ervaring.

Niels Bessemans
Lees meer ...